Добро пожаловать в

Брестский государственный
технический университет“Ці трэба мне іншая спадчына, каб быць найшчаслівым на свеце?!”

“Ці трэба мне іншая спадчына, каб быць найшчаслівым на свеце?!”− гэтыя радкі сталі назваю круглага стала, прысвечанага 135-годдзю з дня нараджэння майстроў паэтычнага слова – Я. Купалы і Я. Коласа, які прайшоў 25 верасня 2017 года ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце. Песня “Малітва” на словы Я. Купалы ў выкананні студэнткі Саўчук Аліны (гр. М-146) настроіла прысутных на лірычную хвалю, адначасова напоўніла сэрцы маладых людзей гонарам за багатую і самабытную спадчыну славутых паэтаў-песняроў. З зацікаўленасцю былі перагорнуты студэнтамі (Міхалюком Максімам (МаХВ-6), Нячаевай Вольгай (М-45) і інш.) і выкладчыкамі кафедры беларускай і рускай моў (Борсук Н.М., Паталковым Ю.В., Заіка З.М. і інш.) жыццёвыя і творчыя старонкі Янкі Купалы і Якуба Коласа. На розных мовах гучалі ўрыўкі з твораў беларускіх класікаў (Лін Бінлянь (БИ-48), выкладчыца Вайтовіч Х.А. і інш.), якія, валодаючы вялікім паэтычным дарам, на ўвесь свет абвясцілі пра жыццё і звычаі беларускага народа, яго гісторыю, светапогляд і норавы, заявілі неабвержнае права беларусаў − “людзьмі звацца”. Наладжаная выстава “На кожнай сцяжынцы іх песні і голас” (партрэты Я. Купалы і Я. Коласа, карціны, лепка па матывах творчасці пісьменнікаў, бюст Якуба Коласа – выканалі студэнты Мароз В. (МС -2), Валынец А. (Ф-34), Клімашэвіч Д. (МС-2), Хапалюк А. (МС-2), Смірнова А. (Ф-34) і інш.) пераканала нас, што слова Янкі Купалы і Якуба Коласа ўспрымаецца сёння асабліва глыбока і блізка, яно здольна адарыць чалавека верай у творчыя сілы, зарадам духоўнай энергіі.

Кафедра беларускай і рускай моў

07.05.2018 12:19:26